Alkeny – węglowodory nienasycone


Węglowodory nienasycone – alkeny

Alkeny są to węglowodory posiadające podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla C—C. Posiadają ogólny wzór cząsteczki w postaci:

CnH2n

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Alkeny należą również do grupy związków alifatycznych, nie posiadających w składzie struktur aromatycznych.