Category Archives: Termodynamika chemiczna

I zasada termodynamiki

W układzie izolowanym, czyli układzie nie wymieniającym z otoczeniem energii, ani substancji, całkowita ilość energii pozostaje stała. Zmianom może podlegać jedynie forma energii.

Przykładem jest zmiana energii elektrycznej lub mechanicznej w energię cieplną.

Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna jest całkowitą energią danego układu.

Energia wewnętrzna układu jest sumą:

  • energii ruchów wykonywanych przez cząsteczki i atomy znajdujące się w układzie,
  • energii oddziaływań pomiędzy elektronami, jądrami atomowymi, oraz pomiędzy tymi dwoma grupami,
  • energii oddziaływań pomiędzy nukleonami w jądrze atomowym.

Energia wewnętrzna układu nie uwzględnia:

  • energii kinetycznej układu – czyli energii związanej z ruchem,
  • energii potencjalnej układu – czyli energii związanej z umieszczeniem układu w polu sił, np. w polu grawitacyjnym Ziemi.

Energia wewnętrzna a I zasada termodynamiki

W układzie izolowanym energia wewnętrzna układu pozostaje stała.