Category Archives: litowce

Wodorotlenki i zasady – wodne roztwory wodorotlenków

Wodorotlenki są związkami jonowymi zawierającymi kation metalu Mex+, oraz anion lub aniony wodorotlenkowe OH. Ogólny wzór wodorotlenków można przedstawić wg schematu:

Me(OH)x

Me – symbol metalu,
x – wartościowość metalu i liczba grup wodorotlenkowych, najczęściej 1, 2 lub 3, czasem 4.

Właściwości wodorotlenków

Wodorotlenki są ciałami stałymi, nierzadko zabarwionymi, choć część jest biała. Rozpuszczalność w wodzie wodorotlenków jest różna, poczynając od bardzo dobrze rozpuszczalnych wodorotlenków litowców (NaOH wodorotlenek sodu, KOH wodorotlenek potasu), poprzez wodorotlenki wapniowców o niewielkiej rozpuszczalności (Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia, Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu), po wodorotlenki o bardzo słabej rozpuszczalności.

Zasady

Zasady są wodnymi roztworami wodorotlenków. Mowa tu przede wszystkim o wodorotlenkach litowców i wapniowców, zdecydowanie lepiej rozpuszczalnych w wodzie niż związki innych metali.

Właściwości zasad, czyli wodnych roztworów wodorotlenków

Wskaźniki pH – indykatory. Zasady powodują zmianę zabarwienia wskaźników.

Neutralizacja kwaśnego odczynu. Zasady zobojętniają kwasy neutralizując kwaśny odczyn roztworów. W reakcji zobojętniania powstaje woda.

CO2. Rozpuszczanie tlenku węgla (IV), czyli CO2, pochodzącego z powietrza jest procesem naturalnie następującym w wodach na całym świecie. Zasady przyśpieszają jednak ten proces, co określa się jako pochłanianie CO2 przez zasady. Przyczyną jest reakcja.

Śliskość roztworu. Każdy kto miał styczność z mydłem może sobie wyobrazić pierwszy kontakt z silnie zasadowym roztworem. Jest on śliski w dotyku.

Litowce – 1. grupa układu okresowego pierwiastków

Litowce kwalifikuje się jako pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego.

Li lit
Na sód
K potas
Rb rubid
Cs cez
Fr frans

Są to srebrzystobiałe i miękkie metale, które dają się swobodnie kroić nożem. Posiadają niewielkie gęstości oraz niskie temperatury topnienia. Z powodu swej dużej reaktywności w środowisku naturalnym nie są spotykane w czystej postaci, natomiast wyizolowane przetrzymuje się w nafcie bądź oleju parafinowym, z którymi nie reagują.

Reaktywność litowców wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków. Dzięki niej łatwo reagują z tlenem, niemetalami, wodą i kwasami, tworząc kationy na I stopniu utlenienia.

Zastosowanie litowców

Sód i potas stanowią bardzo istotny element funkcjonowania organizmów żywych. Regulują gospodarkę wodną oraz przewodzenie impulsów nerwowych.

Cez stanowi katalizator dla reakcji polimeryzacji.