Category Archives: niklowce

Platyna – Pt

Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
6

blok d

l.z.i. – 37(6)

Pt

platyna
łac. platinum

MA = 195,08 u
Z = 78
A = 190

t.t. = 1770 °C
t.w. = 4170 °C
p.a. = 138 pm
    metaliczny
d = 21,090 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Xe]4f145d96s1

st.u.: II, IV
T1/2 = 6,5 ⋅ 1011

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Pallad – Pd

Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
5

blok d

l.z.i. – 27(6)

Pd

pallad
łac. palladium

MA = 106,42 u
Z = 46
A =

t.t. = 1552 °C
t.w. = 2940 °C
p.a. = 137 pm
    metaliczny
d = 12,023 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Kr]4d10

st.u.: I, II, IV, VI
T1/2 =

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Nikiel – Ni

Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
4

blok d

l.z.i. – 23(5)

Ni

nikiel
łac. niccolum

MA = 58,6934 u
Z = 28
A = 59

t.t. = 1454 °C
t.w. = 2920 °C
p.a. = 124 pm
    metaliczny
d = 8,908 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Ar]3d84s2

st.u.: II, III
T1/2 = 7,5 ⋅ 104

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Nikiel tworzy pewną liczbę własnych minerałów:

  • pentlandyt (FeNi)S
  • chloantyt NiAs2
  • gersdorfit NiAsS
  • garnieryt

Niklowce – 10. grupa układu okresowego pierwiastków

Niklowce, pierwiastki należące do 10 grupy układu okresowego pierwiastków, zaliczane są również do żelazowców (wg podziału na grupy główne i poboczne, niklowce należą do grupy VIII B).

Występowanie niklowców w przyrodzie

Ni nikiel
Pd pallad
Pt platyna
Ds darmsztadt

Nikiel tworzy pewną liczbę własnych minerałów:

  • pentlandyt (FeNi)S
  • chloantyt NiAs2
  • gersdorfit NiAsS
  • garnieryt