Category Archives: Alkiny

Alkiny – węglowodory nienasycone

Węglowodory nienasycone – alkiny

Alkiny to węglowodory nienasycone, posiadające w swej strukturze potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla C—C.
Szereg homologiczny alkinów posiada wzór ogólny cząsteczek w postaci:

CnH2n-2

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Alkiny należą również do grupy związków alifatycznych, nie posiadających w składzie struktur aromatycznych.