Category Archives: Polimery i tworzywa sztuczne

Skróty nazw tworzyw sztucznych

A – akrylan

AAEMA – acetoacetoksyetylometakrylan

AAS – metakrylan-akryl-styren

ABA – akrylonitryl/butadien/akrylan – ang. acrylonitrile butadiene acrylate

ABR – kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)

ABS – akrylonitryl-butadien-styren – ang. acrylonitrile butadiene styrene

ABS+PA – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid

ABS+PBT – blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)

ABS+PC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

ABS+PSU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon