Category Archives: Związki aromatyczne

Anilina w przemyśle chemicznym – właściwości i wykorzystanie

Właściwości aniliny

Anilina jest najprostszą aminą aromatyczną.

Jest silnie toksyczną i palną cieczą.

Jej pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Co istotne, są one cięższe od powietrza, przez co gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Przy silnym ogrzaniu aniliny, bądź podczas jej spalania, wydzielają się silnie toksyczne tlenki azotu.

 • M = 93,12 g/mol
 • ciecz w 20 °C, bezbarwna, brązowiejąca na powietrzu
 • tt = -6,02 °C
 • tw = 184,4 °C
 • d20 = 1,022 g/cm3

Gwałtownie reaguje z bezwodnikiem octowym, kwasem chlorosulfonowym, kwasem azotowym, oleum, fluorem, trichloronitrometanem, nadchromianami, nadtlenkiem sodu, nadtlenkiem potasu, nitrometanem, trójchlorkiem boru, kwasem nadmrówkowym.

 • NDS = 5 mg/m3
 • DGW = 1,3 % obj.
 • GGW = 11 % obj.

Działanie toksyczne aniliny

Anilina jest substancją trującą, powodującą zahamowanie prawidłowego funkcjonowania hemoglobiny krwi – methemoglobinemia, a w konsekwencji niedotlenienie mózgu, serca, oraz innych narządów. Anilina może również działać uczulająco.

W przypadku wypicia należy wywołać wymioty.

Stosowane odtrutki:

 • błękit metylenowy 1 % – do podawania dożylnego,
 • Coloxyd, a dokładniej chlorek czterometylotioniny,
 • witamina C,
 • hydrokortyzon.

Węglowodory

Podział węglowodorów

Podział węglowodorów