Category Archives: Stężenie procentowe

Mieszanie roztworów mocnych kwasów i zasad – zadania

Zadanie nr 1

Do 100 cm3 10 % roztworu kwasu solnego HCl o gęstości 1,01 g/cm3 wprowadzono 50 cm3 10 % roztworu wodorotlenku sodu NaOH o gęstości równej 1 g/cm3. Jaki odczyn posiadać będzie otrzymany roztwór?

Przeliczanie stężeń – zadania

Przeliczanie stężeń roztworów.

Przeliczanie stężeń – zadania – stężenie molowe

Przeliczanie stężeń roztworów.

Przeliczanie stężeń – wzory

Przeliczanie stężeń jest czynnością często wykonywaną przez chemików. Zdarzają się przypadki, gdy konieczne okazuje się przeliczenie stężenia procentowego na molowe, bądź też odwrotnie. Jednak poza znajomością określonego stężenia roztworu, potrzebna będzie informacja o gęstości posiadanego roztworu.

Stężenie procentowe roztworu – wzór i teoria

Definicja i wzór stężenia procentowego

Stężenie procentowe roztworu określa masę substancji rozpuszczonej w roztworze, przypadającą na jednostkę masy tego roztworu, wyrażoną w procentach.

Dokładniej, oznacza liczbę gram substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.