Category Archives: Konspekty zajęć

Hydroliza soli

Doświadczenie 1.

Przygotowano: 3 probówki z wodą, NaCl, NH4NO3, NaCO3, bagietki, papierek lakmusowy.

Do probówki nr 1 dodano NaCl i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 2 dodano NH4NO3 i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 3 dodano NaCO3 i dokładnie wymieszano . Następnie krople każdego roztworu naniesiono na papierek lakmusowy.

Związek chemiczny a mieszanina. Metody rozdzielania mieszanin.

a) Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne.

Reakcja chemiczna – przemiana, w której powstają nowe substancje o innych właściwościach fizycznych i chemicznych niż substancja wyjściowa.

Zjawisko fizyczne – jest to przemiana w wyniku której zmienia się kształt, forma, stan skupienia substancji.

Układ okresowy pierwiastków

  1. Odkrycie układu okresowego.

Układ okresowy odkrył w 1869 roku rosyjski uczony Dymitr Mendelejew. Na jego część układ okresowy nazwano TABLICĄ MENDELEJEWA.

  1. Budowa układu okresowego.

 

Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.

Chemia organiczna dział chemii zajmujący się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel czterowartościowy.

Związki organiczne mogą zawierać atomy innych pierwiastków np.: wodór, azot, tlen, fosfor.

Węglowodory – związki, których cząsteczki zbudowane są tylko z atomów węgla i wodoru.

Izotopy i ich zastosowanie

Izotopy – to odmiany atomu tego samego pierwiastka, posiadające taką samą liczbę atomową, a różną liczbę masową. Posiadają taką samą liczbę protonów, różnią się natomiast liczbą neutronów w jądzrze.

Izotopy mają takie same właściwości chemiczne, różnią się nieznacznie właściwościami fizycznymi.

Pierwiastki posiadają różną ilość izotopów: od 2 do 10 dla cyny. Pierwiastki, które nie posiadają izotopów to między innymi: Be, Al, Na, F.