F – Słownik chemiczny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Fenole – związki organiczne zawierające grupę hydroksylową -OH bezpośrednio związaną z pierścieniem aromatycznym, ArOH.

Dodaj komentarz