Gaz ziemny – metody otrzymywania alkanów


Gaz ziemny towarzyszący złożom ropy naftowej stanowią największe źródło węglowodorów nasyconych, czyli alkanów. Gaz ziemny zawiera przede wszystkim metan, oraz mniejsze ilości etanu, propanu, butanu oraz izobutanu.

Źródłem ropy naftowej i gazu ziemnego są organizmy żywe, które w wyniku różnorodnych procesów chemicznych rozkładających materię złożoną, oraz działaniu ogromnego ciśnienia wywieranego przez masy wód oraz skorupę ziemską, przekształcone zostały głównie w alkany o niezbyt długich łańcuchach, zawierających do 30, 40 atomów węgla.