Halogenki alkilowe


Halogenki alkilowe są to organiczne związki chemiczne, stanowiące pochodne alkanów. W związkach tych jeden bądź więcej atomów wodoru zostało zastąpionych atomami fluorowca, czyli fluoru, chloru, bromu, bądź jodu.