Hydroliza soli


Doświadczenie 1.

Przygotowano: 3 probówki z wodą, NaCl, NH4NO3, NaCO3, bagietki, papierek lakmusowy.

Do probówki nr 1 dodano NaCl i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 2 dodano NH4NO3 i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 3 dodano NaCO3 i dokładnie wymieszano . Następnie krople każdego roztworu naniesiono na papierek lakmusowy.

Obserwacje:

Roztwór w probówce nr 1 nie spowodował zabarwienia papierka lakmusowego.

Roztwór w probówce nr 2 spowodował odbarwienie papierka lakmusowego na kolor lekko czerwony.

Roztwór w probówce nr 3 spowodował odbarwienie papierka lakmusowego na kolor niebieski.

Wnioski:

Roztwór nr 1 ma odczyn obojętny. Roztwór nr 2 ma odczyn kwasowy, Roztwór nr 3 ma odczyn zasadowy.

 

Jaki typ reakcji zachodzi w probówkach?

 

Hydroliza – to reakcja z wodą, w wyniku której powstają nowe związki chemiczne.

 

Sól pochodząca od

kwasu            zasady

Odczyn roztworu

Rodzaj hydrolizy

Przykłady soli

mocnego mocnej obojętny Hydroliza nie zachodzi NaCl, KNO3,KCl , MgSO4 CaSO4

 

mocnego słabej kwasowy Hydroliza kationowa Al(NO3)3,SnCl2 , FeSO4 Al2(SO4)3

 

słabego mocnej zasadowy Hydroliza anionowa Na2CO3,Na2S, CaSO3 KNO2

 

słabego słabej obojętny ( lub słabo kwasowy albo słabo zasadowy) Hydroliza kationowo – anionowa Al(NO2)3,FeS , Fe2(CO3)3 Ag2SO3