I zasada termodynamiki


W układzie izolowanym, czyli układzie nie wymieniającym z otoczeniem energii, ani substancji, całkowita ilość energii pozostaje stała. Zmianom może podlegać jedynie forma energii.

Przykładem jest zmiana energii elektrycznej lub mechanicznej w energię cieplną.