Izotopy i ich zastosowanie


Izotopy – to odmiany atomu tego samego pierwiastka, posiadające taką samą liczbę atomową, a różną liczbę masową. Posiadają taką samą liczbę protonów, różnią się natomiast liczbą neutronów w jądzrze.

Izotopy mają takie same właściwości chemiczne, różnią się nieznacznie właściwościami fizycznymi.

Pierwiastki posiadają różną ilość izotopów: od 2 do 10 dla cyny. Pierwiastki, które nie posiadają izotopów to między innymi: Be, Al, Na, F.

Nazewnictwo izotopów.

 • uran – 238, uran -235

 • 238U

Liczby atomowej nie należy podawać , gdyż dla każdego izotopu danego pierwiastka jest taka sama.

Izotopy wodoru

Masa atomowa a ilość izotopów.

Wzór na obliczenie masy atomowej:

mat – masa atomowa pierwiastka,

% m1-n  – procentowe zawartości poszczególnych izotopów,

A1 – An   – liczby masowe izotopów.

 Zastosowanie izotopów.

 • Energetyka (źródło energii w elektrowniach)

 • przemysł zbrojeniowy

 • medycyna (do diagnostyki, terapii, sterylizacji)

 • archeologia (do określania wieku znalezisk)

 • technika (do kontroli procesów i jakości wyrobów)

 • przemysł spożywczy (do konserwacji)

 • kryminalistyka

 • geologia (do określania wieku Ziemi, skał)

 • rolnictwo I hodowla (do wywoływania mutacji u roślin i zwierząt).

Energetyka jądrowa

(uczniowie jako zadanie domowe mieli przygotować się do dyskusji na temat energii jądrowej).

Dyskusja na temat korzyści i zagrożeń jakie niesie energetyka jądrowa

Pytania:

 1. Jak zbudowane są elektrownie jądrowe?

 2. Jakiego typu reakcje zachodzą w reaktorach jądrowych?

 3. Jakie były przyczyny wybuchu elektrowni w Czarnobylu?

 4. Jakie zagrożenia niesie ze sobą taki rodzaj pozyskiwania energii?

 5. Jakie korzyści niesie ze sobą taki rodzaj pozyskiwania energii?