Kwas octowy / kwas etanowy – właściwości i zastosowanie


Kwas octowy, o systematycznej nazwie kwas etanowy, jest drugim związkiem w szeregu homologicznym alifatycznych kwasów karboksylowych.

Właściwości kwasu octowego

Jest żrącą i palną cieczą, palącą się niebieskim płomieniem.

Pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Są cięższe od powietrza, zbierają się zatem przy podłodze pomieszczeń.

Roztwory wodne są palne w stężeniach powyżej 55 %.

Kwas octowy działa koordynująco na metale.

Reaguje niebezpiecznie z wieloma substancjami, w tym wodorotlenkiem sodu, potasu, kwasem chromowym, tlenkiem chromu (VI), wodą utlenioną, kwasem azotowym (V), oleum.

  • NDS = 5 mg/m3
  • DGW = 4 % obj.
  • GGW = 17 % obj.
  • Dawka śmiertelna dousta = 60 – 70 ml

Działanie toksyczne

Kwas octowy jest związkiem drażniącym i żrącym.

Kwas octowy lodowaty oraz roztwory o stężeniu powyżej 80 % mają działanie żrąca, wywołują martwicę koagulacyjną tkanek.

Kwas octowy w postaci par i dymów ma działanie drażniące i duszące. Może wywołać krwioplucie, toksyczny obrzęk płuc.

Przy rozległych oparzeniach istnieje możliwość wystąpienia wstrzącu, hemolizy i uszkodzenia nerek. Do powikłań należą zapalenie płuc, oskrzeli, krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego.