Litowce – 1. grupa układu okresowego pierwiastków


Litowce kwalifikuje się jako pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego.

Li lit
Na sód
K potas
Rb rubid
Cs cez
Fr frans

Są to srebrzystobiałe i miękkie metale, które dają się swobodnie kroić nożem. Posiadają niewielkie gęstości oraz niskie temperatury topnienia. Z powodu swej dużej reaktywności w środowisku naturalnym nie są spotykane w czystej postaci, natomiast wyizolowane przetrzymuje się w nafcie bądź oleju parafinowym, z którymi nie reagują.

Reaktywność litowców wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków. Dzięki niej łatwo reagują z tlenem, niemetalami, wodą i kwasami, tworząc kationy na I stopniu utlenienia.

Zastosowanie litowców

Sód i potas stanowią bardzo istotny element funkcjonowania organizmów żywych. Regulują gospodarkę wodną oraz przewodzenie impulsów nerwowych.

Cez stanowi katalizator dla reakcji polimeryzacji.