Niklowce – 10. grupa układu okresowego pierwiastków


Niklowce, pierwiastki należące do 10 grupy układu okresowego pierwiastków, zaliczane są również do żelazowców (wg podziału na grupy główne i poboczne, niklowce należą do grupy VIII B).

Występowanie niklowców w przyrodzie

Ni nikiel
Pd pallad
Pt platyna
Ds darmsztadt

Nikiel tworzy pewną liczbę własnych minerałów:

  • pentlandyt (FeNi)S
  • chloantyt NiAs2
  • gersdorfit NiAsS
  • garnieryt