Pallad – Pd


Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
5

blok d

l.z.i. – 27(6)

Pd

pallad
łac. palladium

MA = 106,42 u
Z = 46
A =

t.t. = 1552 °C
t.w. = 2940 °C
p.a. = 137 pm
    metaliczny
d = 12,023 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Kr]4d10

st.u.: I, II, IV, VI
T1/2 =

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania