Platyna – Pt


Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
6

blok d

l.z.i. – 37(6)

Pt

platyna
łac. platinum

MA = 195,08 u
Z = 78
A = 190

t.t. = 1770 °C
t.w. = 4170 °C
p.a. = 138 pm
    metaliczny
d = 21,090 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Xe]4f145d96s1

st.u.: II, IV
T1/2 = 6,5 ⋅ 1011

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania