Przeliczanie stężeń – zadania


Przeliczanie stężeń roztworów.

C_{M}=\frac{n}{V_{r}}

CM [mol/dm3] – stężenie molowe, wyrażone w liczbie moli znajdujących się w 1 dm3 roztworu
n [mol] – liczba moli
Vr [dm3] – objętość roztworu wyrażona w dm3


Przekształcenia wzoru

n=C_{M}V_{r}
V_{r}=\frac{n}{C_{M}}

M=\frac{m}{n} \quad [\frac{g}{mol}]

M [g/mol] – masa molowa substancji wyrażona w gramach przypadających na 1 mol substancji
m [g] – masa substancji wyrażona w gramach
n [mol] – liczba moli substancji


Przekształcenia wzoru

m=n \cdot M
n=\frac{m}{M}

C_{\%}=\frac{m_{s}}{m_{r}}100\%

C% [%] – stężenie procentowe, wyrażone w procentach wagowych
ms [g] – masa substancji rozpuszczonej wyrażona w gramach
mr [g] – masa roztworu wyrażona w gramach


Przekształcenia wzoru

m_{s}=\frac{C_{\%} \cdot m_{r}}{100\%}
m_{r}=\frac{m_{s}}{C_{\%}} 100\%

\rho=\frac{m_{r}}{V_{r}} \quad [\frac{g}{cm^{3}}]

ρ [g/cm3] – gęstość roztworu wyrażona w gramach znajdujących się w 1 cm3 roztworu
mr [g] – masa roztworu wyrażona w gramach
Vr [cm3] – objętość roztworu wyrażona w cm3


Przekształcenia wzoru

m_{r}=\rho \cdot V_{r}
V_{r}=\frac{m_{r}}{\rho}

Stężenie molowe roztworu o znanym stężeniu procentowym oblicza się na podstawie wzoru:

C_{M}=\frac{C_{\%} \cdot \rho}{100\% M }
[\frac{mol}{dm^{3}}]=\frac{[\%][\frac{g}{dm^{3}}]}  {[\%][\frac{g}{mol}]}

Stężenie procentowe roztworu o znanym stężeniu molowym oblicza się na podstawie wzoru:

C_{\%}=\frac{C_{M} \cdot M \cdot 100 \%}{\rho}
[\%]=\frac{[\frac{mol}{dm^{3}}][\frac{g}{mol}][\%]}   {[\frac{g}{dm^{3}}]}

Uwaga.
Zwróćcie uwagę, że w przekształceniach tych gęstość podawana jest w wymiarze g/dm3.

Zadanie nr 1