Rod – Rh


Grupa układu okresowego
9 (VIIIB)
Okres
5

blok d

l.z.i. – 24(1)

Rh

rod
łac. rhodium

MA = 102, 90550 u
Z = 45
A = 101

t.t. = 1960 °C
t.w. = 3760 °C
p.a. = 134 pm
    metaliczny
d = 12,46 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Kr]4d85s1

st.u.: I, II, III, IV, V, VI
T1/2 = 3,3 lat

metal przejściowy
amfoteryczny charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania