Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Gimnazjum


 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I.

I. Chemia – dziedzina wiedzy (2 godz)

 1. Czy można przeżyć dzień bez chemii? Czym zajmuje się chemia? Regulamin pracowni chemicznej.
 2. Laboratorium chemiczne. Czynności laboratoryjne.

II. Rodzaje i przemiany materii (11 godz)

 1. Budowa materii.
 2. Właściwości materii.
 3. Właściwości materii.
 4. Przemiany materii.
 5. Substancje chemiczne.
 6. Substancje chemiczne.
 7. Mieszaniny substancji. Cechy mieszanin.
 8. Rozdzielenie mieszanin na składniki.
 9. Rozdzielenie mieszanin na składniki.
 10. Powtórzenie wiadomości.
 11. Sprawdzian wiadomości.

III. Budowa materii (14 godz)

 1. Atom – najmniejsza część pierwiastka.
 2. Atom – najmniejsza część pierwiastka.
 3. Wielkości charakteryzujące atom pierwiastka.
 4. Wielkości charakteryzujące atom pierwiastka.
 5. Izotopy. Promieniotwórczość.
 6. Elektrony w atomie.
 7. Elektrony w atomie.
 8. Elektrony w atomie.
 9. Układ okresowy pierwiastków.
 10. Układ okresowy pierwiastków.
 11. Układ okresowy pierwiastków jako encyklopedia wiedzy na ich temat.
 12. Układ okresowy pierwiastków jako encyklopedia wiedzy na ich temat.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.

IV. Wiązania chemiczne (15 godz)

 1. Związki o budowie jonowej – powstawanie i właściwości.
 2. Związki o budowie jonowej – powstawanie i właściwości.
 3. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 4. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 5. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 6. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 7. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 8. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 9. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 10. Obliczenia chemiczne.
 11. Obliczenia chemiczne.
 12. Obliczenia chemiczne.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.

V. Reakcje chemiczne (21 godz)

 1. Efekty towarzyszące reakcjom chemicznym.
 2. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 3. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 4. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 5. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 6. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 7. Typy reakcji chemicznych.
 8. Typy reakcji chemicznych.
 9. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 10. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 11. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 12. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.
 15. Realizacja projektów.
 16. Realizacja projektów.
 17. Realizacja projektów.
 18. Realizacja projektów.
 19. Realizacja projektów.
 20. Realizacja projektów.
 21. Realizacja projektów.
 22. Realizacja projektów.

Tematy projektów

 • Rozwój poglądów na temat budowy materii na przestrzeni wieków.
 • Wkład Marii Skłodowskiej Curie w rozwój chemii.
 • Różnorodne formy układu okresowego.
 • Promieniotwórczość sztuczna i jej zastosowania.
 • Wybitni chemicy: Linus Pauling, Jan Czochralski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Jędrzej Śniadecki.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 2 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 14 godz
Dział IV: 15 godz
Dział V: 21 godz
Razem: 64 godz