Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa II Gimnazjum


 1. Lekcja organizacyjna. Przypomnienie zasad PSO. Zasady BHP w pracowni chemicznej.

I. Powietrze i inne gazy (10 godz)

 1. Rola atmosfery ziemskiej i procesy w niej zachodzące.
 2. Badanie składu powietrza. Azot główny składnik powietrza.
 3. Tlen – najważniejszy składnik powietrza.
 4. Tlenki – produkty reakcji różnych pierwiastków z tlenem.
 5. Tlenek węgla (IV) – główny sprawca efektu cieplarnianego.
 6. Wodór – najbardziej rozpowszechniony gaz na wszechświecie.
 7. Amoniak, siarkowodór – gazy o nieprzyjemnych zapachach, powstające w procesach gnilnych.
 8. Pozostałe składniki powietrza – para wodna, gazy szlachetne.
 9. Powtórzenie wiadomości.
 10. Sprawdzian wiadomości.

II. Woda i roztwory wodne (7 godz)

 1. Woda – główny składnik hydrosfery. Woda jako rozpuszczalnik.
 2. Rozpuszczalność jako cecha substancji.
 3. Stężenie procentowe – sposób opisywania roztworów.
 4. Stężenie procentowe w praktyce.
 5. Stężenie procentowe, rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Powtórzenie wiadomości.
 7. Sprawdzian wiadomości.

III. Kwasy i zasady (15 godz)

 1. Kwasy w przyrodzie i sposoby ich wykrywania. Budowa i podział kwasów.
 2. Kwas chlorowodorowy.
 3. Kwasy zawierające siarkę.
 4. Kwasy zawierające siarkę.
 5. Kwasy zawierające siarkę.
 6. Kwas azotowy (V).
 7. Kwasy zawarte w napojach – kwas ortofosforowy i kwas węglowy.
 8. Otrzymywanie kwasów.
 9. Budowa i podział kwasów.
 10. Wodorotlenek sodu i potasu. Budowa i nazewnictwo wodorotlenków.
 11. Wodorotlenek magnezu, wapnia i glinu.
 12. Czy wodne roztwory kwasów i wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny?
 13. Wskaźniki pH jako miara odczynu roztworu.
 14. Powtórzenie wiadomości.
 15. Sprawdzian wiadomości.

IV. Sole (2 godz + 10 godz w klasie III)

 1. Budowa soli i ich nazewnictwo.
 2. Ćwiczenia w pisaniu wzorów sumarycznych i strukturalnych soli.

Tematy projektów

 • Obieg azotu w przyrodzie.
 • Obieg wody w przyrodzie.
 • Efekt cieplarniany.
 • Kwaśne deszcze.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 7 godz
Dział III: 15 godz
Dział IV: 2 godz
Razem: 35 godz

Uwaga: dodatkowe godziny (np. zastępstwa) przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału.