Stężenie procentowe roztworu – wzór i teoria


Definicja i wzór stężenia procentowego

Stężenie procentowe roztworu określa masę substancji rozpuszczonej w roztworze, przypadającą na jednostkę masy tego roztworu, wyrażoną w procentach.

Dokładniej, oznacza liczbę gram substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Stężenie procentowe można obliczyć na podstawie proporcji, w której za 100 % uznaje się masę roztworu. Stężenie procentowe roztworu jest proporcjonalne do masy substancji rozpuszczonej.

mr = 100 %
ms = C%

W wyniku przekształcenia proporcji otrzymujemy wzór na stężenie procentowe roztworu.

C_{\%}=\frac{m_{s}}{m_{r}}100\% \quad[\%]

C% [%] – stężenie procentowe, wyrażone w procentach wagowych
ms [g] – masa substancji rozpuszczonej wyrażona w gramach
mr [g] – masa roztworu wyrażona w gramach

Masa roztworu najczęściej oznacza sumę masy substancji rozpuszczonej i masę rozpuszczalnika.

mr = ms + mrozp

mrozp [g] – masa rozpuszczalnika wyrażona w gramach

Jednak w przypadku bardziej złożonego roztworu konieczne jest zsumowanie masy wszystkich składników, bądź obliczenie masy roztworu na podstawie znanej jego gęstości.

m_{r}[g]=\rho \cdot V_{r}[\frac{g}{\begin{picture}(0,0)\qbezier(0,0)(0,0)(25,12)\end{picture}cm^{3}}\cdot \begin{picture}(0,0)\qbezier(0,0)(0,0)(35,15)\end{picture}cm^{3}]

ρ [g/cm3] – gęstość roztworu wyrażona w gramach znajdujących się w 1 cm3 roztworu
Vr [cm3] – objętość roztworu wyrażona w cm3


Przekształcenia wzoru na stężenie procentowe

C_{\%}=\frac{m_{s}}{m_{r}}100\%  \quad |\cdot \frac{m_{r}}{100 \%}
[\%]=\frac{[g]}{[g]}[\%] \quad |\cdot \frac{g}{[\%]}

Obie strony równania mnożymy przez masę roztworu i dzielimy przez 100 %, otrzymując w konsekwencji wzór na masę substancji rozpuszczonej, znajdującej się w danym roztworze.
Skreślając po prawej stronie równania % nad i pod kreską ułamkową, otrzymujemy wartość wyrażoną w gramach.

m_{s}=\frac{C_{\%} \cdot m_{r}}{100\%}
[g]=\frac{[\begin{picture}(0,0)\qbezier(0,12)(0,12)(12,-2)\end{picture}\%] \cdot [g]}{[\begin{picture}(0,0)\qbezier(0,12)(0,12)(12,-2)\end{picture}\%]}
m_{s}=\frac{C_{\%} \cdot m_{r}}{100\%} \quad |\cdot \frac{100 \%}{C_{\%}}
[g]=\frac{[\%] \cdot [g]}{[\%]} \quad |\cdot \frac{[\%]}{[\%]}

Obie strony równania mnożymy przez 100 % i dzielimy przez stężenie procentowe roztworu, otrzymując wzór na obliczanie masy roztworu, zawierającą określoną ilość gram substancji.

m_{r}=\frac{m_{s}}{C_{\%}} 100\%
[g]=\frac{[g]}{[\begin{picture}(0,0)\qbezier(0,12)(0,12)(12,-2)\end{picture}\%]}[\begin{picture}(0,0)\qbezier(0,15)(0,15)(17,-2)\end{picture}\%]

Stężenie procentowe – zadania

Kategoria stężenie procentowe – zadania pomoże zrozumieć różnego typu zadania związane ze stężeniem procentowym roztworów.