Tag Archives: chemia organiczna

Chemia organiczna jest chemią związków węgla

Powyższe zdanie znaleźć można w wielu podręcznikach i tekstach opisujących podstawy chemii organicznej. Bardzo dobrze opisuje ono charakter tej części chemii, mimo że określenie ‚organiczna’ jest pozostałością po przestarzałym przekonaniu, iż wszystkie związki organiczne muszą pochodzić z organizmów żywych.

Dziś z powodzeniem wiele potrzebnych związków organicznych uzyskuje się ze związków nieorganicznych za pośrednictwem syntezy organicznej. Podstawę tej syntezy stanowią związki takie jak węglany czy cyjanki, posiadające w swych strukturach atomy węgla.

Łatwiejszą drogą otrzymywania przydatnych związków organicznych są reakcje z wykorzystaniem innych związków organicznych, czasem prostych, czasem bardziej skomplikowanych niż potrzebne struktury. Większość tego typu reakcji opiera się na związkach wyodrębnianych z ropy naftowej lub dzięki wydobyciu węgla kamiennego.

Chemia związków węgla

Związki węgla zasługują na osobny dział w wiedzy o chemii ze względu na ich olbrzymie bogactwo. Proste węglowodory, takie jak metan, posiadające tylko jeden atom węgla, czy skomplikowane aminokwasy posiadające wiele atomów węgla, połączonych z innymi pierwiastkami i stanowiące podstawę naszego istnienia, olbrzymie łańcuchy DNA. Bogactwo struktur jakie mogą przyjmować związki organiczne nieodwołalnie połączone jest z bogactwem ich właściwości i funkcji jakie mogą pełnić.

Medycyna i przemysł

Chemia organiczna jest podstawą medycyny i wielu gałęzi przemysłu. Leki, preparaty medyczne, barwniki, tworzywa sztuczne wykorzystywane w budownictwie, kosmetyki, biżuteria. Związki organiczne znaleźć można na każdym kroku w naszej codzienności, a ich znajomość pomoże uświadomić człowiekowi wiele procesów przebiegających w jego otoczeniu, dzięki czemu łatwiejsze będzie ich opanowanie.

Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.

Chemia organiczna dział chemii zajmujący się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel czterowartościowy.

Związki organiczne mogą zawierać atomy innych pierwiastków np.: wodór, azot, tlen, fosfor.

Węglowodory – związki, których cząsteczki zbudowane są tylko z atomów węgla i wodoru.