Tag Archives: iryd

Iryd – Ir

Grupa układu okresowego
9 (VIIIB)
Okres
6

blok d

l.z.i. – 33(2)

Ir

iryd
łac. iridium

MA = 192,22 u
Z = 77
A = 192

t.t. = 2443 °C
t.w. = 4550 °C
p.a. = 136 pm
    metaliczny
d = 22,42 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Xe]4f145d76s2

st.u.: II, III, IV, VI
T1/2 = 73,8 dni

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Kobaltowce – 9. grupa układu okresowego pierwiastków

Kobaltowce, pierwiastki należące do 9 grupy układu okresowego pierwiastków, zaliczane są również do żelazowców (wg podziału na grupy główne i poboczne, niklowce należą do grupy VIII B).

Występowanie kobaltowców w przyrodzie

Co kobalt
Rh rod
Ir iryd
Mt meitne

Kobalt należy do pierwiastków występujących w wielu minerałach, w tym siarczkowych, arsenkowych, oraz tlenkowych żelaza, niklu i miedzi. Poza dodatkiem do tych rud, kobalt tworzy również własne minerały, w których gra główną rolę:

  • smaltyn CoAs2
  • kobaltyn CoAsS