Anna K. dnia 2 kwietnia 2013

Przeliczanie stężeń roztworów. CM [mol/dm3] – stężenie molowe, wyrażone w liczbie moli znajdujących się w 1 dm3 roztworu n [mol] – liczba moli Vr [dm3] – objętość roztworu wyrażona w dm3 Przekształcenia wzoru M [g/mol] – masa molowa substancji wyrażona w gramach przypadających na 1 mol substancji m [g] – masa substancji wyrażona w gramach […]

Czytaj dalej wpis Przeliczanie stężeń – zadania

Przeliczanie stężeń roztworów. CM [mol/dm3] – stężenie molowe, wyrażone w liczbie moli znajdujących się w 1 dm3 roztworu n [mol] – liczba moli Vr [dm3] – objętość roztworu wyrażona w dm3 Przekształcenia wzoru M [g/mol] – masa molowa substancji wyrażona w gramach przypadających na 1 mol substancji m [g] – masa substancji wyrażona w gramach […]

Czytaj dalej wpis Przeliczanie stężeń – zadania – stężenie molowe