Węglowodory alicykliczne – cykliczne węglowodory alifatyczne


Węglowodory alicykliczne należą do związków organicznych. Są odpowiednikami alkanów i alkenów, jednak w tym przypadku ich alifatyczne łańcuchy zamknięte zostały w pierścienie.