Kobalt – Co


Grupa układu okresowego
9 (VIIIB)
Okres
4

blok d

l.z.i. – 21(1)

Co

kobalt
łac. cobaltum

MA = 58,93320 u
Z = 27
A = 60

t.t. = 1495 °C
t.w. = 3100 °C
p.a. = 125 pm
    metaliczny
d = 8,90 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Ar]3d74s2

st.u.: II, III
T1/2 = 5,2709 lat

metal przejściowy
amfoteryczny charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Kobalt należy do pierwiastków występujących w wielu minerałach, w tym siarczkowych, arsenkowych, oraz tlenkowych żelaza, niklu i miedzi. Poza dodatkiem do tych rud, kobalt tworzy również własne minerały, w których gra główną rolę:

  • smaltyn CoAs2
  • kobaltyn CoAsS