Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Liceum


Klasa I – poziom podstawowy

 1. Pracownia chemiczna – podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny. Przepisy BHP i regulamin pracowni chemicznej
 2. Ewaluacja na wejściu

I. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego (5 godzin lekcyjnych/4 jednostki)

 1. Skały i minerały.
 2. Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu.
 3. Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu.
 4. Właściwości gleby i jej ochrona.
 5. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

II. Źródła energii (5 godzin lekcyjnych/5 jednostek)

 1. Rodzaje paliw kopalnych.
 2. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.
 3. Benzyna – otrzymywanie i właściwości.
 4. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze.
 5. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

III. Środki czystości i kosmetyki (6 godzin lekcyjnych/5 jednostek)

 1. Właściwości mydeł i ich otrzymywanie.
 2. Mechanizm usuwania brudu.
 3. Emulsje.
 4. Składniki kosmetyków.
 5. Rodzaje środków czystości. Środki czystości a środowisko przyrodnicze.
 6. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

IV. Żywność (5 godzin lekcyjnych/4 jednostki)

 1. Wpływ składników żywności na organizm.
 2. Fermentacja i jej skutki. Inne przemiany chemiczne żywności.
 3. Fermentacja i jej skutki. Inne przemiany chemiczne żywności.
 4. Dodatki do żywności.
 5. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

V. Leki (4 godziny/4 jednostki)

 1. Rodzaje substancji leczniczych.
 2. Dawka lecznicza i dawka toksyczna. .
 3. Substancje uzależniające.
 4. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

VI. Odzież i opakowania (4 godziny lekcyjne/4 jednostki)

 1. Rodzaje tworzyw sztucznych.
 2. Rodzaje opakowań.
 3. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.
 4. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 2 godz
Dział I: 5 godz
Dział II: 5 godz
Dział III: 6 godz
Dział IV: 5 godz
Dział V: 4 godz
Dział VI: 4 godz
RAZEM: 31 godz