Category Archives: cynkowce

Cynkowce – 12. grupa układu okresowego pierwiastków

Występowanie cynkowców w przyrodzie

Zn cynk
Cd kadm
Hg rtęć
Cn kopernik

Cynk występuje naturalnie w postaci minerałów. Najważniejsze odmiany służą jednocześnie za źródło metalicznego cynku, który jest wytapiany z rud minerałów:

  • sfaleryt, inaczej blenda cynkowa ZnS, regularna odmiana krystalograficzna
  • wurcyt ZnS, heksagonalna odmiana krystalograficzna
  • smitsonit ZnCO3, minerał stanowiący główny skład rud o nazwie galmany

Kadm występuje głównie w postaci minerału o nazwie grenokit CdS. Utrudnienie w wydobyciu kadmu stanowi fakt, że nie tworzy on samodzielnych rud, lecz towarzyszy innym. Przykładowo, towarzyszy większości rud minerałów cynkowych.

Rtęć występuje głównie w postaci minerału o nazwie cynober HgS, zawierającego w rudzie niewielkie ilości rtęci w stanie rodzimym.