Nikiel – Ni


Grupa układu okresowego
10 (VIIIB)
Okres
4

blok d

l.z.i. – 23(5)

Ni

nikiel
łac. niccolum

MA = 58,6934 u
Z = 28
A = 59

t.t. = 1454 °C
t.w. = 2920 °C
p.a. = 124 pm
    metaliczny
d = 8,908 g/cm³

Konfiguracja elektronowa
[Ar]3d84s2

st.u.: II, III
T1/2 = 7,5 ⋅ 104

metal przejściowy
średnio zasadowy charakter tlenków

l.z.i – liczba znanych izotopów (trwałych)
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
p.a. – promień atomu
d – gęstość
MA – względna masa atomowa
Z – liczba atomowa
A – liczba masowa
st.u. – stopnień utlenienia
T1/2 – okres półtrwania

Nikiel tworzy pewną liczbę własnych minerałów:

  • pentlandyt (FeNi)S
  • chloantyt NiAs2
  • gersdorfit NiAsS
  • garnieryt