Category Archives: Dieny

Dieny

Dieny należą do węglowodorów nienasyconych, alifatycznych związków organicznych posiadających w łańcuchu dwa wiązania podwójne pomiędzy atomami węgla C—C.

Łańcuchy otwarte dienów posiadają wzór ogólny cząsteczki w postaci:

CnH2n-2

Dla dienów cyklicznych wzór ten wygląda następująco:

CnH2n-4

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Dieny:

  • skumulowane
  • sprzężone
  • izolowane
  • cyklodieny