E – Słownik chemiczny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Egzotermiczny – reakcje i procesy przebiegające z wydzieleniem ciepła, posiadające ujemną zmianę entalpii.

Dodaj komentarz